Ton van der velden

THEATER, FILM, TELEVISIE, COMMERCIALS, BEDRIJFSFILMS EN TRAININGEN


De Stadsomroeper


Een moderne stadsomroeper in tulprokjas loopt als een komisch figuur op een festival of ander evenement en roept allerlei informatie om betreffende het programma of product. Als Carolius Clusius de Tweede is dit ook een perfecte animatieact voor tulppresentaties op beurzen en Holland-happenings in binnen- en buitenland. De Holland-stand zal zeker de belangstelling krijgen die het verdient. Het uitdelen van programma's, folders en ander publiciteitsmateriaal kan eveneens tot zijn taak behoren. © Tonvandervelden.nl ©